Skautský zákon, sľub, heslo, príkaz

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť­
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut, je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta
 5. Skaut je zdvorilý
 6. Skaut je ochranca prírody, a cenných výtvorov ľudských.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu i vlasti
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym
 • dodržiavať skautský zákon

Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Skautské heslo

Buď pripravený! Buď pripravená!

Je to heslo skautov a skautiek, ktoré im pripomína povinnosť byť stále duševne a telesne podľa zásad morálky pripravení na nepredvídané životné situácie tak, aby boli schopní prekonať všetky prekážky, nezištne pomáhať blížnym a rozsievať lásku medzi ľuďmi.

Denný príkaz

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!

Dobré je iba to, čo skaut alebo skautka urobí z lásky, dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy, a nie to, o čo ho niekto požiadal, alebo mu dal na to príkaz. Vtedy je to už iba povinnosť, ktorú skaut vykonáva.