Registračný poplatok

Čo zahŕňa registračný poplatok?

Ak Vaše dieťa začalo chodiť na skauting, zaregistruje sa do konkrétneho oddielu, v ktorom funguje jeho rovesnícka skupina (družina). Je to veľmi jednoduché:

 • celý proces rieši náš koordinátor registrácie do SLSK – Filo -, ktorý vytvorí elektornický registračný formulár
 • do formulára treba zadať všetky požadované údaje
 • formulár vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa
 • po vyplnení registračného formulára vám príde email s informáciami o platbe
 • následne treba zaplatiť členský poplatok
 • registrácia spravidla prebieha takmer celý január

Výška členského poplatku

 • na rok 2020 to je 15 eur na osobu
 • pri platbe za tri a viac detí do 18 rokov, prvé dve platia 15 eur a ďalšie iba 1 euro
 • deti nad 18 rokov platia všetky 15 eur
 • osoby v hmotnej núdzy, držitelia karty ŤZP, deti v ústavnej starostlivosti platia iba 1 euro
  • je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Čo má z toho každý člen hradené?

 • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytnú skauti na ústredí SLSK– ustredie@skauting.sk)
 • 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 – 11 rokov: Džungľa, členovia 12 – 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)
  pozn.: v záujme ekológie a šetrenia, ako aj na základe mnohých vyjadrení posielame členom 18+ do jednej rodiny / na jednu adresu len jedno číslo Média. V prípade, ak máte záujem dostávať viac kusov pre všetkých roverov/dospelých skautov, napíšte nám na ústredie. Ďakujeme.
 • prístup na všetky celoslovenské skautské akcie
 • zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)

Členský skautský preukaz

 • je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok. Získava ho automaticky každý zaregistrovaný člen. Skaut si ho po registračnom období vyzdvihne u svojho radcu na družinovke.

Podporte nás

dar pre skautovb

The form is not published.