Oddiel Esgaroth

EsgarothOddielový vodca – Michal Sásik
e-mail: michal.sasik13@gmail.com
mobil: 
0904861882

Oddiel Esgaroth vznikol v roku 2017 ako posledný z troch oddielov. Je to oddiel roverov a je najmenej početný zo všetkých troch oddielov v Banskej Štiavnici. Súčasťou tohto oddielu je aj patrola VSPAN.

 

Patrón oddielu

Svätý Ján Pavol II., pápež
Sviatok: 22. Október

Životopis svätého Jána pavla II.

Svätý Ján pavol II.