Oddiel Esgaroth

Oddielový vodca – Marek “Bobok” Petržel
e-mail: marcuspetrzelus@gmail.com
mobil: +421 904 977 011

Oddiel Esgaroth vznikol v roku 2017 ako posledný z troch oddielov. Je to oddiel roverov a je najmenej početný zo všetkých troch oddielov v Banskej Štiavnici. Súčasťou tohto oddielu je aj patrola VSPAN.

Esgaroth

Patrón oddielu

Svätý Ján Pavol II., pápež
Sviatok: 22. Október

Životopis svätého Jána Pavla II.

Svätý Ján pavol II.