Oddiel Belegost

Oddielový vodca – Dominik “Boško” Kašiar
e-mail: dominikasiar@gmail.com
mobil: +421 944 017 933

Oddiel Belegost je druhý najstarší oddiel v Banskej Štiavnici. Má najviac členov spomedzi všetkých troch oddielov v našom zbore. Je to oddiel vĺčat a včielok, ktorý je určite najživším a najveselším oddielom.

Vlčiacky oddiel Belegost

Patrón oddielu

Svätý Filip Neri, kňaz
Sviatok: 26. Máj

Životopis svätého Filipa Neriho.

San Filippo Neri