Pre radcov

Radcovský kurz_pdf.

Radcovský kurz

Je určený pre účastníkov radcovských kurzov a pre všetkých radcov, či podradcov. Tento Handout k radcovskému kurzu, ktorý vyydal Slovenský skauting, je voľne dostupný v podobe PDF-ka. Sú to podklady k jednotlivým témam prednášok spolu s otázkami a modelovými situáciami na skúšky.

Radcovský kurz od Inkyho_pdf

Radcovský kurz od Inkyho

Tento kurz je určený pre radcov, ktorí už majú za sebou najmenej nováčkovskú skúšku a prvý stupeň – nezastavuje sa teda pri vecich, ktoré sú pre skauta na tejto úrovni známe, ako je poznávanie rastlín a živočíchov, prvá pomoc, základy skautingu a jeho história a podobne. Venuje sa čiste témam, ktoré sú spojené s činnosťou radcu ako takého!

Program vĺčat v kocke_pdf

Program vĺčat v kocke

Metodika je určená hlavne radcom, lídrom a vodcom, ktorí sa aktívne venujú práci s
vĺčatami a včielkami a chcú využívať programovú ponuku Slovenského skautingu.
Veľa užitočného o programe, rôzne tipy a triky v nej nájdu aj samotní členovia a ľudia,
ktorí nepracujú priamo s vĺčatami a včielkami.

Praktická príručka pre včielk a vĺčatá_pdf

Praktická príručka pre včielky a vĺčatá

Táto príručka je určená pre vĺčatá a včielky. Vodca vlčiackeho oddielu môže rozdať príručky vĺčatám a včielka a pomocou nej ich oboznamovať so skautským dobrodružstvom a učiť ich základné zručnosti a vedomosti, ktoré sa im zídu nie len v skautskej klubovni.

Praktickú príručku pre včielky a vĺčatá môžeš objednať v scoutshope.

Ďalšie pomôcky pre radcov

Skautskehry.sk

Skautskehry.sk je projekt, do ktorého sa môžeš zapojiť aj ty, pridaním skautskej hry a zároveň môžeš využiť všetky hry, ktoré tam nájdeš. 

Databáza hier

Na Hranostaj.sk nájdeš kopec hier pre všetky vekové kategórie, ktoré využiješ v klubovni, na lúke, v lese, v teréne a pod.

Skautský radca

Na SkautskýRadca.sk nájdu inšpiratívne články radcovia aj vodcovia.

Generátor družinoviek

Generátor družinoviek ti pomôže vyskladať družinovku z rôznych typov aktivít a hier do klubovne, aj von.