Oddiel Erebor

Oddielový vodca – Matej „Filo“ Dudák
e-mail:
mato.dudak@gmail.com
mobil:
+421944 924 309

Oddiel Erebor je najstarším oddielom. Funguje od roku 2010 kedy sa v už početnejšej zostave zúčastnili skautského tábora naši skauti a skautky spolu s oddielmi z Veľkého Zálužia a Pukanca. Oddiel Erebor vznikol ako súčasť expanzie 45. zboru Posledného spojenectva Veľké Zálužie, keď katolícky kňaz a zakladateľ 45. zboru Inky bol preradený do farnosti Banská Štiavnica. V súčastnosti je to oddiel skautov a rangerov.

Skautský oddiel Erebor

Patrón oddielu

Svätý Patrik, biskup, misionár Írska
Sviatok: 17. Marec

Životopis svätého Patrika.

stpatrick