Podporte nás

2% pre skauting

Poukázaním 2 % z dane na skautskú činnosť.

Obchodné meno / Názov: OZ Rébus
Sídlo: Jána Palárika 370/7, 969 0 Banská Štiavnica
IČO: 50869647
Právna forma prijímateľa: občianske združenie

Pozrite si presný postup pre priznanie 2% pre skautov.

Materiálna pomoc a služby

Darovanie materiálu najmä v čase pred skautským táborom. Ak by ste mali takisto aj nejaké zariadenie, ktoré by sme mohli využiť v klubovni, určite nás kontaktujte.
Osobnou dopravou nám môžte pomôcť pri prevoze skautov na akcie mimo Banskej Štiavnice, alebo na skautský tábor.

Finančná podpora

Našu činnosť môžete podporiť tiež finančne v priebehu celého roka.

IBAN: SK4983300000002901912030
Banka: FIO Banka

QR kód naskenujte vo Vašej alikácii internet bankingu.

QR kód

Váš dar, akýkoľvek bude, nám tiež pomôže pokračovať v našej činnosti. Ďakujeme!

Podporiť nás môžte aj prostredníctvom projektu “Adoptujte si svoj skautský zbor

Podporte nás

QR kód
Príspevok na nový hangár