Pre koho je skauting

Skautské hnutie nestarne aj napriek svojim 100 rokom. Vzniklo v Anglicku, no dnes funguje vo všetkých krajinách sveta okrem niekoľkých neslobodných diktatúr. Stále láka nových a nových mladých ľudí, ktorí sa pripájajú pre zaujímavý program. Dospelí sa zasa dobre cítia v mladom prostredí, kde môžu byť užitoční a pomáhať pri hodnotnej výchove ľudí.

Skauting je pre všetkých

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku od 6 rokov – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej krvnej skupiny. Skauting vychováva ľudí samostatných a zodpovedných, pripravených na život.

Skautské vekové skupiny

Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu rôznym vekovým kategóriám. Náš program aj výchova detí a mladých ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám:

Vĺčatá a včielky: 6 až 10 rokov
Skauti a skautky: 11 až 14 rokov
Rangeri a rangerky: 15-18
Roveri a roverky: 18 až 24 rokov
Dospelí v skautingu: 25 a viac rokov

6 – 11 rokov: vĺčatá a včielky

Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/Buď stále lepšou!

Týmto heslom sa vĺčatá a včielky už od mladého veku učia zlepšovať malými krokmi. Dôraz sa kladie na ochotu byť stále lepším a takto sa u detí vytvára pozitívny návyk do budúcnosti.

Pre vĺčatá a včielky je dôležitá dobrá nálada, priateľstvá a učenia sa novým zručnostiam. To sa učia pomocou hier, výletov a táborov, na ktorých sa využívajú rozprávkové témy. Deti sa stávajú nebojácnymi rytiermi, veselými objaviteľkami, alebo tajuplnými škriatkami. Pomocou hier a rozprávok sa učia lepšie vychádzať s rovesníkmi, počúvať starších, rozvíjať kreativitu a zručnosti. Najmladší členovia sú organizovaní vo vlčiackych svorkách, alebo včielkárskych rojoch –  v šesťčlenných skupinách. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí im postupne dávajú ozajstnú zodpovednosť, no zároveň zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.

Vĺčatá a včielky nosia hnedú šatku so žltým lemom.

11 – 15 rokov: Skauti a skautky

Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Symbolizuje snahu všetkých skautov byť pripravený pomôcť, ochrániť slabších a tiež byť pripravený učiť sa nové veci a napredovať.

Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev. V skautskom veku stúpa dôležitosť “družinového systému” – je to systém prirodzených partií mladých ľudí, ktorý umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Na čele takejto družiny stojí skúsený rovesník – mladý líder (družinový radca).

Dospelí vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie a skúmanie okolitého sveta a preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.

Skauti a skautky nosia hnedú šatku so zeleným lemom.

15 – 18 rokov: Rangeri a rangerky

Heslo rangerov a rangeriek je: Veď príkladom!

Zahŕňa v sebe dve roviny – prvou je skutočnosť, že ako ranger už pomáhaš mladším členom na ich skautskej ceste, možno radcuješ a pripravuješ program. Druhou je to, že najlepším spôsobom, ako druhých viesť, je vlastným príkladným životom. Ten si ale vyžaduje sústavnú prácu na sebe, neustály osobný rast. Dlhšia verzia hesla by mohla znieť: „Rozvíjaj sám seba, ale odovzdávaj a buď vzorom pre druhých.“

Samotné meno vekovej kategórie má pôvod v anglickom slove to range, ktoré ma viacero významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Ich elegantným spojením je ranger – ty, ktorý sa rozvíjaš objavovaním nových území svojho vnútra i vonkajšieho sveta. Plne si uvedomuješ dosah svojich skutkov na mladších členov oddielu a snažíš sa ich viesť správnym smerom.

Rangeri a rangerky nosia hnedú šatku s fialovým lemom.

19 – 24 rokov: Roveri a roverky

Heslo roverov a roveriek je: Slúžim!

Snaž sa žiť proaktívny spôsob života. Byť osožným a pomáhať, kde je to potrebné je zaručený spôsob na šťastný život. Dôraz je však kladený na tvoju osobnú zodpovednosť, preto je aj heslo v prvej osobe jednotného čísla. Aj ty môžeš odhodlane a s úsmevom na tvári hľadať vo svojom živote miesto na službu.

Ak je pre teba dôležitá sebarealizácia, vytváranie pevných priateľstiev a uvažovanie nad hlbším zmyslom života – rovering je presne to, čo hľadáš. Pre roverov je tiež typické putovanie, cestovanie, adrenalín a hľadanie nových ciest životom. Rozprávky a dobrodružné príhody nahradili reálne príbehy a život. Rovering je výzva – žiť život aktívne, radostne a pre druhých.

Roveri a roverky nosia hnedú šatku s červeným lemom.

25 a viac rokov: Dospelí s mladým duchom

Dospelí skauti a skautky sú dobrovoľníci, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. Ich poslaním je pomáhať mladším,  byť vzorom a viesť organizáciu. Nezáleží na veku – či si sa k skautingu dostal v mladom veku, alebo až teraz – skauting je otvorený pre každého, kto má ochotu pomôcť a chce zažiť kúsok dobrodružstva. Na skauting nie je nikdy neskoro.

Ako dospelý skaut alebo skautka nájdeš u nás príležitosť na sebarealizáciu a budeš môcť spraviť svet lepším miestom. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel pre šťastné prežitie života a skauting ponúka dobrovoľníctvo postavené na správnych hodnotách a ideáloch. Pridaj sa k stovkám dospelých, ktorí našli v skautingu radosť z pomoci a služby. Sú pre skauting nenahraditeľní. Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú púhy materiálny svet.

Dospelí skauti a skautky nosia hnedú šatku s modrým lemom.

Pridaj sa k nám

Najnovšie na webe

Najnovšie články

Oblastný deň svätého Juraja

Oblastný deň svätého Juraja

Nazdar skautskí bratia a skutské sestry! Je nám potešením Vás pozvať na 1. ročník oblastného svätého Juraja, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.4.2024....