O nás

54. zbor

Sme skauti z Banskej Štiavnice. Vznikli sme ako “detašované pracovisko” 45. zboru Posledného spojenectva Veľké Zálužie po tom, čo katolíckeho kňaza Inkyho preložili z Veľkého Zálužia na Štefultov a potom ku nám. Inky založil skautský zbor vo Veľkom Záluží a skauting priniesol aj ku nám. Pomerne rýchlo sme sa rozrástli a v súčastnosti máme už desiatky členov v troch oddieloch. Po pár rokov čakania sa nám konečne podarilo založiť si vlastný skautský zbor – 54. zbor Posledného spojenectva Banská Štiavnica – ktorý oficiálne vznkol 30.11.2020.

VelkyErbZboru

Oddiely

EREBORskauti

2. oddiel Erebor

Oddiel skautov a skautiek, ktorý tvorí 6 družín. Oddiel tvoria dve vekové kategórie – rangeri a skauti, preto je to oddiel s najväčším počtom členov.

BELEGOSTvlcata

1. oddiel Belegost

Oddiel vĺčat a včielok, ktorý tvorí 5 družín. Je to najživší a najveselší oddiel, ktorý má takmer 30 členov.

ESGAROTHroveri

3. oddiel Esgaroth

Vznikol ako posledný z oddielov. Je aj najmenej početný oddiel s dvoma družinami.

VelkyErbZboru

roverov a roveriek

rangerov a rangeriek

skautov a skautiek

vĺčat a včielok

Štruktúra

VelkyErbZboru

Zborový vodca

Štefan “Kosťo” Dudák

email: stevo.dudak@gmail.com
mobil: +421 904 877 093

ESGAROTHroveri

Oddielový vodca roverov

Marek “Bobok” Petržel

e-mail: marcuspetrzelus@gmail.com
mobil: +421 904 977 011

EREBORskauti

Oddielový vodca rangerov (oddiel Erebor)

Andrej “Krtek” Maruniak

e-mail: skaut.gmaik@gmail.com
mobil: +421 948 758 884

EREBORskauti

Oddielový vodca skautov

Matej “Filo” Dudák

e-mail: mato.dudak@gmail.com
mobil: +421 944 924 309

BELEGOSTvlcata

Oddielový vodca vĺčat

Dominik “Boško” Kašiar

e-mail: dominikasiar@gmail.com
mobil: +421 944 017 933

História zboru

1997

Inky

Vďaka entuziazmu farára Miloša “Inkyho” Pikalu a veľkej pomoci trnavských skautov, precitli prvé náznaky skautingu v malebnej obci Veľké Zálužie pri Nitre.

1998

Vznik zboru

Vytvorili sa prvé tri družiny z ktorích neskôr vznikol základ nášho zboru. Sformovali sme prvý oficiálny skautský oddiel Loth Lórien,stalo sa tak 1. apríla. V tomto roku sme mali náš prvý tááábor Kosorín spolu s Trnavou.
Vďaka sponzorom sme si zadovážili naše prvé stany Tee-pee.

1.4.1998 vzniká 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie.

1999

Obdobie rastu

Ďalšie obdobie rastu, či už kvantitového alebo kvalitatívneho. Naši skauti boli formovaní „Inkym“ a trnavksými a vrútockými skautmi. Z chlieva klubovňa? Aj tak sa dá…

2001

Inky zbiera nových ľudí

Miloš „Inky“ Pikala odchádza do novej farnosti Štefultov, kde skoro okamžite zbiera nádejných ľudí. U nás to pokračovalo pod novým (našim vlastným už) vedením.

2009

Banská Štiavnica

Prvé náznaky skautingu v Banskej Štiavnici sa zrodili na tábore Ohnivý oceán, na ktorom sa zúčastnili aj naši dvaja prví skauti – Kosťo a Ken. Po tábore sa postupne pridali ďalší chlapci a dievčatá a skauting sa tak rozbehol aj počas roka pod Inkyho vedením.

2010

Vznik prvého oddielu v BS

Založenie oddielu Erebor v Banskej Štiavnici. To sa stalo krátko na to, ako z Inkyho spravili dekana v Banskej Štiavnici. V BS sme začínali v malom počte v dvoch družinách, neskôr sme začali robiť nábory, kde sme prilákali do skautingu najmä malé deti.

2015

Vlčiacky oddiel

Vznik vlčiackeho oddielu Belegost v Banskej Štiavnici. Erebor sa stal oddielom skautov a skautiek. Skauting v historickom banskom meste sa rozvíjal pomerne rýchlo.
Hoci sme už nábori nerobili, deti pribúdali naďalej.

2016

Patrola VSPAN

Vznik roverskej patroly VSPAN. VSPAN je skratka z piatich slov a teda celý nazov patroly znie: Roverská patrola vzájomných stykov, porozmuení a naďalej. Tento názov vznikol spontánne na základe výrokov z “Nikto nie je dokonalý”.

2017

Roverský oddiel

Nakoľko k nám vo veľkom pribúdalo množstvo nových členov a my sme každým rokom boli starší, až sme sa dostali do roverského veku, založili sme roverský oddiel Esgaroth. Jeho prvým oddielovým vodcom bol Kosťo.

2020

Vznik 54. zboru...stále čakáme

Myšlienka vzniku nového zboru vznikla asi v roku 2017, no celý proces vzniku samostatného zboru sa tiahne až doposial. Stále čakáme na oficiálny vznik samostatného 54. zboru Posledného spojenectva Banská Štiavnica.

Dúfame, že sa raz dočkáme. 🙂 

2020

Vznik 54. zboru

Tak sme sa konečne dočkali!

30.11.2020 oficiálne vzniká 54. zbor Posledného spojenectva Banská Štiavnica. Prvým zborovým vodcom je Štefan “Kosťo” Dudák. Zakladajúce oddiely sú 1. oddiel oddiel Skautov a skautiek Erebor, 2. vĺčat a včielok Belegost a 3. oddiel roverov a roveriek Esgaroth.