Rangeri

EreborNakoľko sa u nás veková kategória rangeri iba rzbiehajú a ako samostatná veková kategória nefungujú dlho, zatiaľ sú zaradení do oddielu Erebor. Sú to poväčšine radcovia družín a čo sa týka akcií tak viac fungujú s roverským oddielom Esgaroth, najmä s patrolou VSPAN, ktorá je radená v roverskom oddiely.