Dospelí skauti a skautky

Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 25 rokov a vyššie.

Dospelí skauti a skautky sú dobrovoľníci, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. Ich poslaním je pomáhať mladším,  byť vzorom a viesť organizáciu. Nezáleží na veku – či si sa k skautingu dostal v mladom veku alebo až teraz – skauting je otvorený pre každého, kto má ochotu pomôcť a chce zažiť kúsok dobrodružstva. Na skauting nie je nikdy neskoro.

Ako dospelý skaut alebo skautka nájdeš u nás príležitosť na sebarealizáciu a budeš môcť spraviť svet lepším miestom. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel pre šťastné prežitie života a skauting ponúka dobrovoľníctvo postavené na správnych hodnotách a ideáloch. Pridaj sa k stovkám dospelých, ktorí našli v skautingu radosť z pomoci a služby. Sú pre skauting nenahraditeľní.

Dospelí skauti a skautky nosia hnedú šatku s modrým lemom.

Rozhodni sa, kde sa zapojíš

Skauting vedie mladých výchovou k sebavýchove. Dospelí si už touto etapou prešli a preto nemajú jeden konkrétny program. Naopak si môžu vybrať, kde sa zapoja a čo by si chceli vyskúšať a zažiť. Veríme, že skauting je skvelá príležitosť naučiť sa nové zručnosti, byť pozitívnou zmenou pre okolie a na nájdenie si dobrých priateľov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty. Dospelí skauti a skautky si môžu vybrať s veľkého počtu činností:

  • Založiť oddiel rodinného skautingu, ktorý bude združovať rodiny skautov
  • Výpomoc s vedením niektorého z našich oddielov alebo zboru
  • Organizovanie skautských akcií, hier a aktivít
  • Pomoc s hospodárením, financiami a technickým zabezpečením
  • Plnenie odboriek, výziev a voľných programových modulov so svojimi deťmi
  • Organizovanie vzdelávacích kurzov
  • Zabezpečovanie prvej pomoci na akciách

Ako sa môžeš zapojiť?

Jednoducho kontaktuj zborového vodcu, ktorý ti odpovie na tvoje otázky a zasvätí ťa do fungovania nášho zboru.

VPM Rodinka

skauting program volny programovy modul rodinka

Myšlienkou voľného programového modulu Rodinka je posilniť rodinné vzťahy a vytvoriť pre rodiny zaujímavý formát trávenia spoločného času. Je na členoch rodiny, ako veľmi sa zapoja do plnenia a ako kreatívne si rozšíria úlohy. Dôležité je zamerať sa na vzťahy v rodine a venovať im dostatok času, lásky a porozumenia. A, samozrejme, treba Rodinku vnímať aj ako recesijnú aktivitu, ktorá vyčarí úsmev na tvári.

Viac info o voľnom programovom module Rodinka nájdeš na oficiálnej stránke Slovenského Skautingu.

Kurzy pre dospelých

Pre dospelých skautov a skautky sú každoročne organizované rôznorodé kurzy. Vďaka nim sa naučia využívať programovú ponuku Slovenského skautingu, zoznámia sa s programovými novinkami a  načerpajú ďalšiu motiváciu na prácu s mladšími členmi Slovenského skautingu.

Úlohou dospelých skautov a skautiek je pracovať ako sprievodcovia skautským svetom pre mladších. Od nich má prichádzať potrebná podpora. Nové vedomosti a zručnosti môžu nabrať na vodcovských lesných školách, ktoré ich pripravia na prácu oddielového vodcu. Ak chcú organizovať skautské vzdelávacie akcie, môžu sa zas zúčastniť Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy.

Viac info o vodcovských lesných školách nájdeš tu a  Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy tu.