Zahájenie skautského roka 2019/2020

Zahájenie skautského roka 2019/2020 v BS