Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít