Obnovenie skautskej skupinovej prezenčnej činnosti